Blåsmusikens dag samlar hela Sveriges samlade blåsarkraft! Det är dagen då Sveriges enade blåsmusiker, blåsorkestrar och andra aktörer visar vikten av blåsmusikens roll i vårt nutida och framtida musikliv. Blåsmusikens dag har skapats på nationell nivå för att synliggöra, ena och utveckla ett rikare blåsmusikliv. Den riktar sig till alla som spelar blåsinstrument; barn, vuxna, amatörer, professionella
musiker och pedagoger.

Genom att den 27 maj anordna en konsert med inslag av blås på din hemort, bidrar du till att lyfta blåsmusiken i hela landet! Läs mer och anmäl din orkester här: https://blasmusikensdag.com

Pin It on Pinterest