Kursvecka för ungdomar och vuxna fritidsmusiker, 13 – 21 Juli 2019 på Åkerby Herrgård, Nora Kommun

Årets Dirigent: Katarina Andreasson

Årets Repertoar för Tutti symfoniorkester:
Gustav Mahler: Symfoni nr 1

Anmälan: Senast 15 maj 2019

Läs mer och anmäl dig på: www.kammarsymfoniker.se