Beslut om arrangörsbidrag

Sveriges Orkesterförbunds förbundsstyrelse beslutade på styrelsemöte 2017-02-24 om arrangörsbidrag till medlemsorkestrar för innevarande år. I beslutet deltog inte styrelsemedlem som kunde anses ha jäv. Pengarna kommer att betalas ut så snart medlemsavgifterna är reglerade till förbundet..

Underlaget för beslutet är från de uppgifter sökande medlemsorkestrar lämnat in, orkestrar som sökt efter sista datum behandlas inte. Grunderna för beslut följer de regler som beslutats av Statens kulturråd.

Viktiga faktorer i beslutet är geografi, verksamhetens inriktning och föreningens skrivningar med de uppsatta politiska målen (KUR:s regler). Den sökta summan överstiger de pengar som Sveriges Orkesterförbund fått att fördela.

Redovisning av arrangörsbidrag

Redovisningen för årets arrangörsbidrag skall ske 26 april 2018. För de som fick arrangörsbidrag 2016 är redovisningsdatum för det bidraget senast den 26 april 2017, på särskild blankett som kommer att skickas ut senare.

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

2017-02-27

Beslut arr bidrag 2017

 

Beslut se bilaga: Arrangörsbidrag 2017 bes bil

Pin It on Pinterest