Beslut om arrangörsbidrag

Sveriges Orkesterförbunds förbundsstyrelse beslutade på styrelsemöte 2018-03-22 om arrangörsbidrag till medlemsorkestrar för innevarande år. I beslutet deltog inte styrelsemedlem som kunde anses ha jäv. Pengarna kommer att betalas ut så snart föreningarnas medlemsavgifter är reglerade till förbundet.

Underlaget för beslutet är från de uppgifter sökande medlemsorkestrar lämnat in, orkestrar som sökt efter sista datum behandlas inte. Grunderna för beslut följer de regler som beslutats av Statens kulturråd.

Viktiga faktorer i beslutet är geografi, verksamhetens inriktning och föreningens skrivningar med de uppsatta politiska målen (KUR:s regler). Den sökta summan överstiger de pengar som Sveriges Orkesterförbund fått att fördela.

Redovisning av arrangörsbidrag

Redovisningen för årets arrangörsbidrag skall ske 20 april 2018. För de som fick arrangörsbidrag 2017 är redovisningsdatum för det, utskick till alla föreningar som fått bidrag gick ut den 27 mars 2018. Länk är utskickad för redovisning som enbart sker online.

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör

2018-04-09

Beslut se bilaga: Beslut_arr_bidrag_2018

Pin It on Pinterest