På bilden: Per Sundström

Både kursen med start den 3 oktober och extrakursen med start 7 november är fulltecknade. 

Alla storband som samarbetar med sångare vet att det är mycket som ska falla på plats för att ett arrangemang ska funka. Tonart, taktart, tempo och form måste passa både bandet och sångaren. Ibland kommer sångaren också med egna låtförslag som kanske bara finns som inspelning och inte som notmaterial. Kanske tillhör du den växande skara arrangörer som provat på att skriva arrangemang för storband eller jazzensemble med sångare, och vill få inspiration och tips som tar dina arrangemang till nästa nivå? Då är detta kursen för dig!

TID OCH PLATS
Under hösten kör vi två kursstarter:

– Start 3 oktober 2022: Varannan måndag kl. 18.30-20.00 (obs! sista träffen sluttid 20.45) – kursen fulltecknad

– Start 7 november 2022: Extrainsatt kursomgång, varannan måndag kl. 18.30-20.00 (obs! sista träffen sluttid 20.45) kursen fulltecknad

Träffarna sker digitalt via videokonferens.

KURSLEDARE
Per Sundström. Per har skrivit arrangemang och samarbetat med sångare som LaGaylia Frazier, Nils Landgren, Meta Roos, Roger Pontare, Siw Malmkvist, Sylvia Vrethammar m fl. Har också ett förflutet som trumpetare i Norrbotten Big Band. Han är idag musikalisk ledare för Swedish Open Dance Orchestra och LOA (Lindholmen Orchestra Association). Per är också nationell genreutvecklare för orkesterverksamhet på Kulturens Bildningsverksamhet.

FÖRKUNSKAPER
Du bör vara bekant med g-klav, basklav och enklare ackordanalys.

KURSINNEHÅLL (med reservation för ändringar)
Formanalys – intro, vers, refräng, shout chorus m m
Hur skriver man en introduktion
Vilken tonart passar
Färgade ackord
Harmonisera en melodi med tillhörande ackordanalys. T ex Realbooks…
Orkestrering – vad passar för de olika sektionerna
Instrumentkännedom – vad är typiskt för olika instrumentgrupper
Steganalys – II-V-I…
Modes/skalor – ionisk, dorisk (vanlig i jazz), frygisk m fl…

Träff 1 
Genomgång av upplägg på kursen
Genomgång av instrumentgrupper. Hur de klingar och vad som är typiskt för dom – kompet och tromboner
Lyssna och analysera
Uppgift till nästa träff för deltagare

Träff 2
Genomgång av uppgifter från deltagare
Genomgång av instrumentgrupper. Hur de klingar och vad som är typiskt för dom – trumpeter och saxar
Uppgift till nästa träff för deltagare

Träff 3
Genomgång av uppgifter från deltagare
Vad är typiskt för stilen? ändra stilar? Bossa nova, beat eller swing…
Uppgift till nästa träff för deltagare

Träff 4  
Genomgång av uppgifter från deltagare
Tips på matnyttiga YouTube-klipp
Genomgång av aktuella programvaror som Sibelius, Finale, Dorico
Tips på kursmaterial och för arrangering

KURSAVGIFT
Tack vare samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet är kursen är kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Orkesterförbund samt medlemmar i samverkansföreningar till Kulturens.
Övriga betalar 150 kr (i beloppet ingår frivilligt medlemskap i SOF under 2022).

ANMÄLAN

Anmälan är stängd då båda kurserna är fulltecknade.

MER INFORMATION
Sofia Nygren, sofia@orkester.nu 

Arrangör: Sveriges Orkesterförbund i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet

Pin It on Pinterest