Idag 28 april öppnar Statens Kulturråd möjligheten för scenkonsten att söka sammanlagt 370 miljoner kronor. Detta är delar av de av regeringen avsatta pengar i samband med corona.

KAN VÅRA ORKESTRAR SÖKA? JA!
Stödet kan sökas av såväl professionella som ideella arrangörer..

VAD KAN STÖDET SÖKAS FÖR?
Det gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang som riktar sig till allmänheten och som ställts in på grund av Folkhälsomyndighetens regler. Konserten måste vara fastställd i en plan och skulle ägt rum innan den 31 maj 2020.

Exempel på inkomstbortfall är uteblivna biljettintäkter, gager för inställda konserter, lokalkostnader som man har trots inställda konserter, dirigentkostnader trots inställda konserter o.s.v.

Ex: Kan ni visa på att er konsert brukar få in 10 000 kr i biljettintäkter, eller har motsvarande utgifter för lokal, dirigenter, artister, musiker etc, kan ni söka 10 000 kr hos Kulturrådet.

Länk till ansökan: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/stodpaket-kultur-konserter/

Mer info:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ÖPPNAR 28 APRIL OCH AVSLUTAS 13 MAJ (obs – gäller konserter; andra typer av kulturarrangemang har andra datum)

KUR öppnar sin webbsajt 28 april och man måste registrera sig och söka via den.

WEBBINARIER – UTBILDNING
KUR ordnar några seminarier för svar på frågor och hjälp.
30 april kl. 14.00–14.50: https://bit.ly/3cGyIsf
5 maj kl. 11.00–11.50: https://bit.ly/5maj2020
7 maj kl. 13.00–13.50: https://bit.ly/7maj2020

Sveriges Orkesterförbund uppmanar alla orkestrar med kostnader eller uteblivna intäkter att söka!

Magnus Eriksson/ Förbundsdirektör
magnus@orkester.nu

Pin It on Pinterest