SOF sammanställer läget för landets ideella symfoniorkestrar

I oktober 2022 skickade Sveriges Orkesterförbund ut en enkät till förbundets samtliga stråk-, kammar- och symfoniorkestrar. Resultatet visar att de gör ett omfattande arbete med att producera konserter, rekrytera nya medlemmar, genomföra samarbeten med kulturskolan...
TRUMPETFROSSA

TRUMPETFROSSA

2023 års största och mesta trumpetevenemang i Sverige!
27-29 januari 2023 i Stockholm.

Pin It on Pinterest